Ecunor Aqua AS

Hva er Akvaponi
Akvaponi er et plante og fiskeproduksjonssystem som kombinerer tradisjonell akvakultur, som er oppdrett av akvatiske dyr som fisk og/eller krepsdyr; med hydroponi, som er vekst av planter i vann i et symbiotisk miljø. Det betyr at plantene nyter godt av det næringsrike vannet fra oppdretten, og at plantene dermed også sørger for at rent vann går tilbake til fiskeoppdretten. Dette fører til en miljøvennlig og bærekraftig produksjonsform der vannforbruk er redusert til minimum (fordamping), medisin– og kjemikaliebruk er ikke-eksisterende og all biorest blir kompostert.

Vårt akvaponianlegg
Vårt akvaponi består av et landbasert resirkuleringssystem for fiskeproduksjon, på Foss i Rissa, der næringsrikt vann går til den hydroponiske (vannbasert) planteproduksjonen. Plantene forbruker næringen og rent vann går tilbake til fiskeproduksjonen. Vi produserer i dag karpefisker og hovedsakelig ulike salater og agurk. Vi ønsker å utvide produksjonen i fremtiden med også en ørret- og tomatproduksjon.

Besøksadresse:
Dørndalsveien 47
7100 Rissa

Telefon:
48865918

Besøk oss på:

Del: