Om oss

Om LokalMat Fosen

LokalMat Fosen SA har en viktig rolle i å fremme lokal matproduksjon og øke verdiskapingen for medlemmene. Organisasjonen har som mål å skape et sterkt produsentnettverk der medlemmene kan samarbeide og utvikle seg faglig. Dette vil gi grunnlag for økt verdiskaping for den enkelte produsent, samtidig som det bidrar til å stimulere lokalt næringsliv.

En av de viktigste faktorene i å skape et sterkt produsentnettverk er samhold. Medlemmene i LokalMat Fosen SA forplikter seg til å bidra til en kultur for samarbeid og fellesskap. Dette innebærer å støtte hverandre og arbeide sammen for å nå felles mål. Ved å stå sammen som en enhet vil produsentene kunne oppnå større suksess og økt lønnsomhet.