Harbak Gård

Harbak Gård tilbyr grasfôra kalvekjøtt, lammekjøtt og svinekjøtt av frilandsgris.

Vi tilstreber å drive etter økologiske prinsipper, blant annet gjødsler vi med naturgjødsel og unngår sprøytemidler. Sauene får litt kraftfôr rundt lamming, mens ku og kalver er grasfôra. Både sauene og kyrne er viktige bidragsytere for å holde den truede kystlyngheia i hevd ved at de beiter i utmarka rundt gården. Vi tror på mye utetid for dyra, og gleder oss over glade griser som roter i jorda, og kyr som får lufte seg ute hver dag hele året.

Halsan Kjøtt A/S pakker og foredler kjøttet for oss.

I tillegg til sau, ammeku og frilandsgris er turisme en del av drifta på tunet. Den gamle låven leies ut til arrangementer, og huser kunstutstilling og gårdskafé om sommeren. Gårdsbutikken åpnes på forespørsel hele året.

Besøksadresse:
Harbaksveien 718
7177 Revsnes

Salgskanaler:
Trøndelag Sjømat (City Syd)
Dalebro Gård (Brekstad)
Fiskehjørnet (Åfjord)
Spar (Stadsbygd)
Joker (Stoksund)
Egen gårdsbutikk
REKO-ringen Fosen
Ulike markeder og festivaler

Besøk oss på:

Del: